Списък на статии по етикет: риби
Петък, 19 Ноември 2010 16:57

ПИСИЯ

Тялото на писията е сплеснато странично, листовидно, с овална форма. Покрито е с дребни люспици. Очите са разположени  на дясната страна, дясната ноздра е пред очите и имa фрма на къса тръбица, лявата е по-широка  и се намира близо до горния ръб на главата. Гръбната и аналната перка са дълги. Окраската е светлобежовокафява до тъмнокафява. На дължина достига до 30 см, а на тегло - 250 г.

Писията е дънна риба. Обитава крайбрежната зона, главно заливите и по-тихите участъци на  морето. Среща се и в крайморските езера. Хайверът си хвърля през зимните месеци на порции в крайбрежните води. Храни се с червеи и риби и по-рядко ракообразни и мекотели. Няма стопанско значение.

Публикувана във Риби
Петък, 19 Ноември 2010 16:47

ПОПЧЕТА

У нас се срещат 19 вида попчета, два от които живеят само в сладки води. Те имат много общи белези. Тялото им е източено вретеновидно, покрито с дребни люспи, зрънца или е голо. Главата е голяма и месеста. Странична линия липсва, но вместо нея по главата има множество слизести канали и пори, които изпълняват нейната служба. Гръбните перки са две. Понякога първата перка е съвсем редуцирана. Коремните перки се намират на гърдите, сраснали във вид на вендуз. Чрез тях попчетата се прикрепят за скалите в прибойната зона на морето и устояват на морските вълни.

Попчетата са дънни риби. Повечето от тях обитават крайбрежната зона, като се придържат към каменисти, чакълести или пясъчни дъна. Често се намират и сред водната растителност. По време на размножителния период мъжките индивиди променят окраската си. Както цялото тяло, така и перките им добиват тъмен цвят със стоманеносинкав оттенък. Заедно с това главата им се удължава и изменя формата си; плавниците също се удължават. Хайверът си хвърлят през пролетта и лятото на купчинки по камъни, мидени черупки и други подводни предмети. Той бързо се познава по жълтия цвят. Без изключение всички попчета охраняват яйцата си до пълното излюпване на малките.

Поради малките си размери попчетата нямат особено стопанско значение. Като се има пред вид обаче, че се ловят през цялата година, то те представляват известен интерес. Използуват се изключително в прясно състояние.

Публикувана във Риби
Понеделник, 15 Ноември 2010 11:49

ПАЛАМУД

 

 

По вънщни белези паламудът прилича на скумрията. Първата му гръбна перка обаче е много по-дълга. Гърбът е синкав с тънки успоредни ивици, а коремът - сивкав. Устата е гояма с остри конически  зъби. На дължина  достига до 85 см, а на тегло - до 7 кг.

Паламудът е топлолюбива морска риба. Зимата прекарва в Мраморно море, а напролет навлиза в Черно море. Половата зрелост настъпва на две, рядко на една година. Изхвърлянето на хайвера става на порции през втората половина на Май до началото на август ­най-усилено през юни в крайбрежните зони  в централната, северозападна и североизточна част на Черно моpe при температура на водата 18 – 25 гряд,ся Целзий. Яйцата се излюпват за 1,5-2 деноноuщя.

Паламудът е голям хищник. Той преследва стадата на хамсията, цацата, скумрията, сафрида и др. Храни се усилено и бързо нараства. В края на първото лято малките имат вече дължина 40 - 44 см; в края на второто лято - до 56 см, а на 3-годишна възраст - 62 см. С увеличаване на възрастта нарастването на дължина намалява и се увеличава теглото. При есенните миграции паламудите се групират в откритите части на морето. Придвижват се със средна скорост 46 мили в денонощие.

Паламудът се лови с даляни, грибове,гъргъри др. Като топлолюбива риба той плува на повърхността на водата, а при храпене изскача над водата. Затова стадата  се забелязват лесно от корабите. У нас се ловят годишно над 2 милиона кг. Месото му е вкусно и се цени високо. Използува се в прясно, пушено и консервирано сътояние.

 


Публикувана във Риби
Събота, 13 Ноември 2010 15:44

БАРБУНЯ /СУЛТАНКА/

Тялото на барбунята е удължено, сплеснато странично. Главата също е сплесната странично със стръмно спускащ се профил към устата. На долната устна има две удължени мустачки. Гръбните перки са две. Гърбът е червен или с червени петна, страните и коремът сребристобели, а перките - жълти. Женските достигат на дължина до 17 см, а мъжките - до 10 см.

Барбунята е морска риба - обитава дъната по крайбрежията.

Хвърлянето на хайвера става на порции в крайбрежните води от юни до септември - най-усилено през юли. Храни се с дънни безгръбначни. Барбунята има вкусно месо и се цени много. Лови се главно с грибове.

Публикувана във Риби
Събота, 13 Ноември 2010 15:26

КОСТУР

 

Тялото на костypa е сплеснато странично, покрито с дребни бодливи люспи. Гръбните перки са две, разположени близо една до друга. По челююстите имат дребни зъби, наредени в няколко реда. Окраската варира в зависимост от мястото на обитание. Характерни са тъмните и напречни ивици, неясно очертани по двете страни иа тялото. На дължина достига до 50 см , а на тегло - до 4 кг.

Костурът се среща в р. Дунав, в долното течение на р. Камчия и блатата край Черно море. Хвърля хайвера си на дълги ленти през март - април, при температура на водата 8 - 15°с.

Костурът се храни с дребни безгръбначии, а понякога и с риба. Няма стопанско значение.

Публикувана във Риби
Петък, 12 Ноември 2010 11:55

БЯЛА РИБА

 

Тялото на бялата риба е удължено и сплесната странично. Покрито е с малки бодливи люспи. Има две гръбни перки, разположени близо една  до друга друга. Коремните перки се намират на гърдите, почти под гръдните. Устата е голяма и снабдена с остри зъби. Гърбът е зеленикавопепеляв. Отстрани се очертават 8 - 12 кафявочерни напречни ивици. По гръбните и опашните перки също се наблюдават тъмни петна. На дължина достига 40 - 6О см, а на тегло - 3 кг.

Бялата риба обитава долните течения на реките, р. Дунав, язовирите и слабо солените езера и блата край морето - Мандра, Бургаско, Белославско и Блатниuа. Размножаването започва към края на март и продължава до края на май при температура на водата 10 – 26  градуса Целзий. Хайверът си изхвърля на порции и полепва по водната растителност. В зависимост от температурата на водата излюпването протича за 3­10 денонощия.

Бялата риба е типичен хищник. Храни се с по-дребни риби (езерна трицона, попчета, атерина, а в сладките води с различни шаранови). Малките до към 45-дневна възраст са зоопланктоноядни. Нарастването е различно в зависимост от храната, но в началните години то е по-ускорено, а в последствие се забавя.

Бялата риба има важно стопанско значение. Месото и е нежно и вкусно без междумускулни кости - приема се за деликатес. У нас се лови най-много в Бургаската езеро. Уловът и се извършва с грибове, винтери и сетки. Най-усиленият риболов е през месец септември ­декември, когато месото има най-добри вкусови качества. Използува се главно в прясно състояние.

Публикувана във Риби
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>
Страница 3 от 3

Рекламата

loading...
loading...

Анкета

Обичате ли съпруга/та си?